Zrealizované
Aktivity a projekty

2023

Bo nám to není jedno !!! – Vize Ostravy

Dne 27. 3. 2023 proběhlo další ze setkání žákovských parlamentů v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokrát s podnázvem „Vize Ostravy“!! Setkání organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s oddělením strategického plánování Magistrátu města Ostravy a SVČ Korunka. Tohoto setkání se účastnilo 17 ostravských základních škol, konkrétně dva zástupci žákovských parlamentů z každé školy a jejich koordinátor. Všichni byli velice aktivně zapojeni do celého programu, ten byl zaměřen na strategický dokument Fajnova. V první části byl strategický dokument představen, všichni zúčastnění se dozvěděli informace o metodách tvorby strategického plánu, byly jim představeny stěžejní cíle a projekty, které jsou zaneseny v současném strategickém plánu. V roce 2023 tento stávající strategický dokument končí a nový navazující se připravuje. Právě základní školy byly touto akcí zapojeny do tvorby strategického plánu, když na setkání vyplnily nejprve dotazník spokojenosti se životem v Ostravě a poté se zapojili do dalších aktivit. Další aktivitou byla pocitová mapa, na které účastníci zaznamenávali místa, kde se cítí spokojeně, která se jim nelíbí, kde by žádali změnu a kam by pozvali návštěvu. Poté se zástupci žákovských parlamentů vžili do rolí občanů Ostravy s různými charakteristikami a pozicemi. V rámci této rolové hry měli občané za úkol podpořit finančně realizaci projektů, které se jim líbili, měli však omezený rozpočet. Paralelně s rolovou hrou probíhal strukturovaný rozhovor s koordinátory žákovských parlamentů, kteří tak měli možnost se vyjádřit k Ostravě, k tomu co se jim líbí, co se jim nelíbí a jakou by Ostravu chtěli. Ostravu v budoucnosti si představovali i zástupci žákovských parlamentů, konkrétně v roce 2040. V závěrečné žáci vytvářeli novinový článek, nebo instagramový příspěvek s titulkem o Ostravě v roce 2040. PDMMO již nyní připravuje další aktivity nejen v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“.

Setkání EGL

Ostravský EGL tým na setkání v Praze!!! Poslední březnový víkend vyjel ostravský tým na setkání do Prahy, kde posouval své projekty, které v rámci projektu EGL tvoří. Na setkání se setkali zástupci mládeže, pracovníků s mládeží a zástupci samosprávy z různých měst ČR, aby porovnali projekty, které realizují a načerpali inspiraci. Ostrava skrze tento projekt zahájila podporu žákovských parlamentů a nyní připravuje vznik mládežnických organizací v jednotlivých obvodech. Součástí setkání byly i vzdělávací workshopy zaměřené na projektový management, prezentační dovednosti, debatu a argumentaci. Jedním z cílů ostravského týmu pro toto setkání bylo sehnat finance pro aktivity, které organizuje PDMMO pro mladé lidi, finančně bude podpořena konference Úspěšně do života II.. Na podzim tohoto roku pak PDMMO a SVČ Korunka bude chtít žádat o grant z balíčku Erasmus+, konkrétně aktivity participace mládeže. Na začátku víkendu proběhlo i setkání s bývalými členy vedení PDMMO, kteří nyní studují v Praze!

Středoškolský kvíz

Ve čtvrtek 23.3 2023 pořádal Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se SVČ Korunka Středoškolský kvíz!!! Akce byla určena pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kvíz obsahoval 60 otázek z šesti tématických okruhů. Člověk a příroda, geografie, historie, kultura, sport, věda a technika. Celkově se nám přihlásilo 13 pětičlenných týmů nejen z Ostravy, dva týmy přijeli i z nedalekého Frýdku – Místku a jeden tým z Třince. Kvíz byl rozdělen do dvou částí po třiceti otázkách. Výsledky všech týmu se lišily pouze o jednotky bodů. Na třetím místě se umístil tým ¨třynáct¨ z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida s počtem 45 bodů. Na druhém místě se umístili žáci z Gymnázia Olgy Havlové s názvem týmu ¨Monte video¨ s počtem 48 bodů. První místo obsadil tým Gymnázia Ostrava – Hrabůvka, který se pojmenoval ¨Vítězný tým¨ a vybojoval krásných 51 bodů. Součástí celého dopoledne byl i workshop našeho předsedy Davida Kaszpera o aktivním občanství. Studenti se dozvěděli o možnostech svého města, jak být aktivní, jak zlepšit své město a plno dalších zajímavých informací.

2022

Školení žákovských parlamentů

16. 12. konalo PDMMO školení pro žákovské parlamenty a jejich koordinátory. Skrze neformální vzdělávání jsme zhodnotili situaci v jednotlivých parlamentech , vzájemně jsme se inspirovali a především probrali pohled žáků na život v Ostravě.

Víkendové setkání v Řece

Pár střípků z víkendového setkání v Řece, které proběhlo ve dnech 18.-20. 11.. Členové na tomto setkání řešili budoucnost PDMMO, náborovou kampaň, hodnotili dosavadní činnost a plánovali aktivity na následující měsíce. Máme se na co těšit! Setkání navštívili i hosté z jiných parlamentů. Ostravští parlamenťáci během pátečního večera společně procházeli žádosti žákovských parlamentů, které jsou již vyhodnoceny. Tento víkend stmelil ještě více náš kolektiv a dal nám prostor probrat spoustu záležitostí, na které jindy nemáme čas! Mohli jsme se těšit z krásného sněžného počasí, kulturní vložky v podobě hře na kytaru 1. místopředsedkyně @lucka_seckarova, či večere z pod pokličky předsedy @davidkaszper a z mnoho dalšího.

Komise na podporu projektů

22. 11. 2022 zasedla komise, která hodnotila projekty žákovských parlamentu. Celkem jde na podporu projektů 100 000 Kč z rozpočtu Ostravy. Z 19 obdržených projektů pak komise doporučila 9 projektů k finanční podpoře. Už se těšíme na realizaci těchto projektů!

2021

Vánoční setkání členů PDMMO

16. 12. 2021, Ostrava – Mariánské hory, PDMMO uskutečnil vánoční setkání pro jak pro členy, tak o nové zájemce. Na programu bylo uvítání, představení ředitelky SVČ Korunky Jany Secové. Následovalo představení ostatních speciálních hostů. Předseda David Kaszper si po té pro všechny přítomné připravil překvapení ve formě prezentace s rekapitulací zážitků z kalendářního roku 2021 a s přiloženým videem pozdravů všech, s kterými PDMMO v posledním roce pracoval a navázal přátelské vztahy s doplňujícími pozdravy bývalých předsedů PDMMO.

Víkendové setkání

10. 12. – 12. 12. 2021, Řeka, PDMMO se zúčastnil a pomáhal uspořádat víkendové setkání PDM MSK v obci Řeka. Toto víkendové setkání bylo zaměřeno na osobní rozvoj členů PDM MSK a vzájemnou týmovou spolupráci.

Mezigenerační diskuze v Domově Magnolie

3. 12. 2021, Domov Magnolie, Zástupci ostravské mládeže se společně rozhodli udělat radost v této nelehké době klientům tohoto domova a s výhledem blížících se Vánoc si pro klienty připravili aktivitu zdobení perníčků. Členové parlamentu ve svém volném čase sami napekli perníčky, které s klienty domova nazdobili. Při zdobení probíhaly krásné diskuze, kde členové parlamentu zjistili, jak klienti Domova Magnolie žijí, naopak naši mládežníci sdíleli s klienty život svůj.

2020

2019

2018

2017

2016