O nás

O nás

Co je PDMMO?

Jsme mládežnická nezávislá a apolitická organizace vzniklá 27. dubna 2007. Parlament dětí a mládeže je tvořen mladými lidmi, kteří žijí, nebo studují v Ostravě. Snažíme se hájit zájmy mládeže v Ostravě a okolí a také pro naše vrstevníky tvořit nejrůznější obohacující akce a další projekty.

3

Aktivní dlouhodobé projekty

300+

Zorganizovaných, podpořených, navštívených projektů a akcí

40+

Proškolených mládežnických organizací

Co PDMMO dělá?

Hlavními cíli jsou především zjišťování a hájení zájmů mladých lidí z Ostravy, spolu s vytvářením lepších podmínek pro jejich studium a život v našem městě. Toho se snaží dosahovat spoluprací s městem Ostrava, školami, neziskovými organizacemi a pořádáním rozličných akcí pro mladé lidi, jako jsou debaty se zajímavými hosty, semináře, různé vzdělávací i jiné projekty (v oblastech sportu, kultury, životního prostředí, volného času…) Důležité je především úsilí o co největší zapojení mládeže do veřejného dění, zaujímání stanovisek k různým společenským otázkám a zastupování jejich názorů v ruku v ruce s reálnými opatřeními vedoucími ke zlepšení v dané problematice.

Desatero činností a cílů PDMMO

1. Hájení a prezentace názorů mladých lidí
2. Zlepšování podmínek ve vzdělávání
3. Rozšiřování osvěty o různých společenských otázkách
4. Zlepšování komunitního prostředí
5. Reprezentace města Ostravy a jeho mládeže
6. Podpora větší angažovanosti a participace mládeže v občanském životě
7. Participace na vyšších stupních organizací mládeže (kraj, republika)
8. Navazování a posilování spolupráce s ostatními mládežnickými organizacemi, školami, místními samosprávami, neziskovými organizacemi, médii a zájmovými spolky
9. Podpora přeshraniční spolupráce mládeže
10. Podpora mobility mládeže

Nejčastější dotazy

Každé úterý od 16:00 v prostorách SVČ Korunka. Ve vyjimečných situacích je možné i online připojení.

V záložce „Kontakty“, popřípadě přímo na email naše předsedy: predseda@pdmmo.cz

Po předchozí domluvě je potřeba přijít na pár zasedání, poté o sobě něco říct, v návaznosti na to proběhne hlasování o přijetí nového člena.

Při vstupu do prostor SVČ Korunky (na adrese Korunní 699, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky) stačí požádat recepční o navedení.

Buď na našich facebookových stránkách, popřípadě v záložce “Aktivity a projekty/Plánované“ můžete při určitých akcí a projektech vyplnit online formulář jakožto závažnou přihlášku.

Středoškolská konference

Kontaktuj nás!

Máte jakékoli dotazy? Jsme otevřeni jakýmkoli otázkám a diskuzím ohledně našich aktivit, akcí, projektů a plánů. Tak neváhej napsat!