Setkání EGL

Ostravský EGL tým na setkání v Praze!!!💙

Poslední březnový víkend vyjel ostravský tým na setkání do Prahy, kde posouval své projekty, které v rámci projektu EGL tvoří. Na setkání se setkali zástupci mládeže, pracovníků s mládeží a zástupci samosprávy z různých měst ČR, aby porovnali projekty, které realizují a načerpali inspiraci. Ostrava skrze tento projekt zahájila podporu žákovských parlamentů a nyní připravuje vznik mládežnických organizací v jednotlivých obvodech. Součástí setkání byly i vzdělávací workshopy zaměřené na projektový management, prezentační dovednosti, debatu a argumentaci. Jedním z cílů ostravského týmu pro toto setkání bylo sehnat finance pro aktivity, které organizuje PDMMO pro mladé lidi, finančně bude podpořena konference Úspěšně do života II.. Na podzim tohoto roku pak PDMMO a SVČ Korunka bude chtít žádat o grant z balíčku Erasmus+, konkrétně aktivity participace mládeže. Na začátku víkendu proběhlo i setkání s bývalými členy vedení PDMMO, kteří nyní studují v Praze!🤩