Začněme s „Proč“

Není nám lhostejné místo, v němž se dennodenně pohybujeme. Záleží nám na budoucnosti, kterou můžeme ovlivnit. Chceme se dovídat věci, které by mladým lidem neměly být zatajovány. Máme tu vůli, síly a vize pomáhat tvořit město pro Mladé.

Jak?

Chováme se naprosto přirozeně, jak by se od naší věkové skupiny očekávalo. Přesto do našich aktivit vkládáme něco víc než ostatní. Je to know-how, které nám předali starší členové. Respektujeme naše stanovy a strategické dokumenty, které si tvoříme. Snažíme se hájit zájmy mládeže v Ostravě a okolí a také pro naše vrstevníky tvořit nejrůznější obohacující akce a další projekty.

Co?

Jsme nezávislá a nepolitická organizace tvořená mladými Ostravany a obyvateli okolních obcí ve věku 13-30 let, které pojí jakýkoliv vztah s Ostravou.

Mluví za nás činy. Za nedlouhou existenci jsme dokázali zacílit na stovky mladých obyvatel Ostravy a nabídli jsme jim pestrou směsici různých aktivit neformálního vzdělání. Kromě témat občanské angažovanosti, politické a finanční gramotnosti se velkému zájmu těší sportovní aktivity či diskuze zaměřené na moderní dějiny. Stále to nezní věrohodně? Podívej se do záložky Projekty.