Ostrava nám není jedno.

Zajímáme se o naše okolí

  1. hájení a prezentování názorů a zájmů mladých lidí
  2. zlepšování podmínek ve vzdělávání
  3. rozšiřování osvěty o různých společenských otázkách
  4. zlepšování komunitního prostředí
  5. reprezentace města Ostravy a jeho mládeže
  6. podpora větší angažovanosti a participace mládeže v občanském životě
  7. navazování a posilování spolupráce s ostatními mládežnickými organizacemi, školami, místními samosprávami, neziskovými organizacemi, médii a zájmovými spolky
  8. participace na vyšších stupních organizací mládeže (kraj, republika)
  9. podpora přeshraniční spolupráce mládeže
  10. podpora mobility mládeže
44898939_2177760002465714_5444004642637742080_n
31108329_1466360950159976_990891780306108416_o
32267170_1483412748454796_4488363660384665600_o
27503783_1557418181039327_29531086652068888_o

"Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání"

- Mark Twain