Bo nám to není jedno !!! – Vize Ostravy

Dne 27. 3. 2023 proběhlo další ze setkání žákovských parlamentů v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokrát s podnázvem „Vize Ostravy“!!🤩🤩

Setkání organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s oddělením strategického plánování Magistrátu města Ostravy a SVČ Korunka. Tohoto setkání se účastnilo 17 ostravských základních škol, konkrétně dva zástupci žákovských parlamentů z každé školy a jejich koordinátor. Všichni byli velice aktivně zapojeni do celého programu, ten byl zaměřen na strategický dokument Fajnova. V první části byl strategický dokument představen, všichni zúčastnění se dozvěděli informace o metodách tvorby strategického plánu, byly jim představeny stěžejní cíle a projekty, které jsou zaneseny v současném strategickém plánu. V roce 2023 tento stávající strategický dokument končí a nový navazující se připravuje. Právě základní školy byly touto akcí zapojeny do tvorby strategického plánu, když na setkání vyplnily nejprve dotazník spokojenosti se životem v Ostravě a poté se zapojili do dalších aktivit.

Další aktivitou byla pocitová mapa, na které účastníci zaznamenávali místa, kde se cítí spokojeně, která se jim nelíbí, kde by žádali změnu a kam by pozvali návštěvu. Poté se zástupci žákovských parlamentů vžili do rolí občanů Ostravy s různými charakteristikami a pozicemi. V rámci této rolové hry měli občané za úkol podpořit finančně realizaci projektů, které se jim líbili, měli však omezený rozpočet. Paralelně s rolovou hrou probíhal strukturovaný rozhovor s koordinátory žákovských parlamentů, kteří tak měli možnost se vyjádřit k Ostravě, k tomu co se jim líbí, co se jim nelíbí a jakou by Ostravu chtěli. Ostravu v budoucnosti si představovali i zástupci žákovských parlamentů, konkrétně v roce 2040. V závěrečné žáci vytvářeli novinový článek, nebo instagramový příspěvek s titulkem o Ostravě v roce 2040. PDMMO již nyní připravuje další aktivity nejen v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“.💙