Parlament je hlavně o lidech. Seznam našich členů včetně jejich medailonků se nachází na samostatné stránce.

Členové Parlamentu dětí mládeže města Ostravy jsou především přátelé, kteří tvoří dobrý pracovní kolektiv, jenž následně může např. organizovat akce, nebo se účastnit projektů. Díky těmto aktivitám členové získávají schopnosti v oblasti komunikace, zodpovědnosti, realizace, ohleduplnosti a mnoho dalších schopností, které nadále dokáží využít ve svých životech.

Některé z dřívějších členů, kteří v Parlamentu zanechali výraznou stopu, jsme také ocenili jako čestné členy.