Komise na podporu projektů

22. 11. 2022 zasedla komise, která hodnotila projekty žákovských parlamentu. Celkem jde na podporu projektů 100 000 Kč z rozpočtu Ostravy. Z 19 obdržených projektů pak komise doporučila 9 projektů k finanční podpoře. Už se těšíme na realizaci těchto projektů!