Setkání EGL

14.11. – Setkáním zástupců týmu z měst zapojených do projektu Europe Goes Local odstartoval pro nás již 3. ročník tohoto projektu🥳. Od roku 2020 jsme zapojeni do tohoto projektu ve spolupráci s městem Ostrava💙 a SVČ Korunka💙❗. V rámci předchozích ročníků bylo realizováno dotazníkového šetření📊, které bylo směřováno na mladé lidi do cca 30 let. Dotazník byl připravován ve spolupráci všech zúčastněných stran a Ostravské univerzity; výsledkem je dokument Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava. Vznikl pro nás velký projekt ,,Bo nám to není jedno!!!“, schválili nám žádost o podporu projektu v rámci platformy Erasmus+ na výměnu mládeže, kterou připravujeme. Zahájili jsme tak spolupráci se ZŠ a ve spolupráci se SŠ jsme uspořádali 1. SŠ Konferenci🏫. Rozhodně zde není sepsáno vše, co jsme v minulosti připravili, ale hlavně spoustu dalších věcí chystá. Teď po úvodním setkání proběhne schůzka týmu EGL, kde budeme řešit budoucí cestu nejen tímto projektem.💙