Školení leadrů mládežnických organizací

Erasmus+ 2.7. – 4.7. 2021, Cieszyn, mezinárodní setkání zástupců mládežnických rad a jejich následné školení.