Bo nám to není jedno !!! – Slezská Ostrava

14.6. 2022, Slezská Ostrava, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! setkání zástupců žákovských rad základních škol z městského obvodu Slezská Ostrava. V průběhu dopoledního programu setkání zástupci zúčastněných základních škol si vyměňovali zkušenosti a zdokonalovali si své kompetence v oblasti tématiky žákovských parlamentů a participace.