Bo nám to není jedno !!! – 1. středoškolská konference

9.6. 2022, Ostrava, v zasedací místnosti ostravské Nové radnice proběhla první středoškolská konference, o kterou se zasloužil PDMMO. Celkem 16 škol vyslalo své delegáty, kteří se v průběhu dne věnovali tématům, která mladé lidi trápí. Program byl pestrý a začal diskuzí s náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou.

Dále jsme pokračovali představením jednotlivých SŠ a jejich činnosti v rámci školních parlamentů/rad/senátů.

Hlavním bodem byla diskuze navazující na dotazníkového šetření   pod projektem EGL v rámci něhož byly zjištěny různé potřeby mladých v Ostravě. Na ně reagovali naši delegáti, a několik témat důkladně rozebrali a navrhli i mnohá řešení. 

V programu nechybělo ani představení projektu Tvoříme prostor!!! s paní Veroniku Laryšovou.

Hřebem celé konference bylo podepsání ustanovení, které obsahovalo všechny postřehy vzešlé z diskuze potřeb, jež si naši aktivní mladí odhlasovali.