NAVRHNI HLAVNÍ

Celý název projektu: Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru. Na řešení projektu spolupracují Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity a Fakulta stavební Vysoké školy báňské ‒ Technické univerzity Ostrava, spolupracující organizací je i PDMMO.

V rámci projektu budeme ověřovat možnosti spolupráce s veřejností při plánování městského prostoru; jako prostor pro experimentální ověřování možných postupů a způsobů zapojení obyvatel do plánování jsme si vybrali Hlavní třídu v Ostravě-Porubě. Nejdůležitějším výstupem projektu bude metodika, kterou budou moci využít obce, městské části, města či kraje, všichni, kdo chtějí zapojovat občany do plánování veřejného prostoru.

Projekt je finančně podpořen Technologickou agenturou České republiky pod č. TL02000071 a probíhá od února 2019 do konce listopadu 2021. Odkaz na rozšířený článek.

Aktivita World Café v Komunitním centru Všichni spolu Poruba, listopad 2019. Účastníci aktivity za PDMMO: Denis Kaszper, Vilém Honysz, Matěj Plewa, Lukáš Čechaček

EUROPE GOES LOCAL 2020

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) se zapojilo do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020 ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, které je zároveň i koordinátorem Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.
Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Tento projekt je projektem strategického partnerství 24 Národních agentur ERASMUS+. Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2020. Výstupem akce bude:

  • vytvoření/aktualizace   strategických  dokumentů  v  oblasti  práce  s mládeží  v  zapojených samosprávách
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež. Odkaz na rozšířený článek.

JUGENDPARLAMENTKONFERENZ

Z důvodu mimořádné situace – COVID-19, se v roce 2020 zástupci PDMO nezúčastní Zasedání švýcarských parlamentů. Letos to bude od roku 2014 poprvé, co se nezúčastníme 🙁

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil zasedání švýcarských parlamentů mládeže – Jugendparlamentkonferenz (JPK) St. Gallen 2019 Členové Parlamentu měli možnost prezentovat svou činnost před publikem sestaveným ze zástupců jak mládežnických parlamentů z celého Švýcarska, tak i několika málo zástupci z parlamentů německých, italských a rakouských za účasti politiků místní samosprávy kantonů St. Gallen, Appenzeller Innerrhoden a Appenzeller Ausserrhoden.

Veškeré aktivity probíhaly standardně v německém nebo ve francouzském jazyce; níže jsou uvedeny nejzajímavější podněty přímo ze strany členů ostravského PDMMO. Odkaz na rozšířený článek.

V roce 2019 se JPK v St. Gallenu účastnili Lukáš Čechaček a Vilém Honysz, v roce 2018 se JPK v Neuchatelu účastnili Karolína Juhová a Vilém Honysz, v roce 2017 se JPK v Curychu účastnili Tomáš Macek, Daniel Strakoš a Lukáš Čechaček, každoročně za doprovodu naší koordinátorky Jany Secové a zástupkyně odboru školství Magistrátu města Ostravy, Radky Karabínové.

FAJNA RODINA

Tvorba akčního plánu rodinné politiky města Ostravy na další období. Finální dokument bude po projednání s jednotlivými aktéry zaslán všem zainteresovaným k připomínkování. Naším společným cílem je vedle posílení vzájemné spolupráce i zlepšení image Ostravy jako „města přátelského k rodinám, přívětivého ke všem generacím a podporujícího pestrý komunitní život“. Odkaz na rozšířený článek.


SAFER INTERNET CENTRUM

Parlament má svého zástupce v projektu Safer Internet Centra, které je národním koordinátorem aktivit, které jsou zaměřené na zlepšení on-line bezpečnosti dětí v České republice. Koncept Youth Panelu je koncipován tak, že dvakrát ročně proběhne setkání vybraných zástupců (dva z každého kraje). Může jít o klasický kulatý stůl nebo workshop, kde se budou řešit různá témata. Výsledky těchto setkání pak bude zástupce YP prezentovat na Advisory boardu, který je složen ze zástupců organizací či státní správy, které se těmto tématům věnují dlouhodobě.