Bo nám to není jedno !!! – Buď oukej na netu!

22.1. 2023 –

BUĎ OUKEJ NA NETU!💻🆗

První vlaštovka z podpořených projektů žákovských parlamentů je tady.🤩🥳

Žáci ze ZŠ A. Hrdličky si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili program zaměřený na prevenci kyberšikany u mladších spolužáků❗️. Motivací žáků, proč tento projekt zorganizovat, byla dnešní doba, která s sebou přináší mnoho problémů s nimiž se mohou jejich mladší spolužáci setkat již v nejnižším věku. Chtějí, aby žáci věděli, co dělat, kdyby se s kyberšikanou setkali, jak na ni reagovat a jak se proti ní chránit . Tento peer program (vrstevnický program) by měl být pozitivním ovlivňováním názorů a chování mladších spolužáků námi, bez přítomnosti dospělých. 👏👏👏

Ve dnech 26.-27. 1. proběhla první setkání se žáky čtvrtých ročníků. V rámci jedné vyučovací hodiny se žáci bavili o sociálních sítích, jejich nebezpečí, zjišťovali informace o kyberšikaně i jak se proti ní bránit, případně vyhnout a v závěru třída uspěla i e finálním kvízu. Celá třída se po dobu konání aktivit aktivně zapojovala a se staršími spolužáky skvěle spolupracovala.👍✅

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře města v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, který pro žákovské parlamenty připravuje Statutární město Ostrava ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka.