Pomoc seniorům a ohroženým skupinám obyvatelstva

březen-duben, Městský obvod Martinov