Předsednictvo

David Kaszper

Předseda
člen od roku 2019

David je studentem Ostravské univerzity, kde studuje Pedagogickou fakultu. Věnuje se sportu, je fotbalový rozhodčí, má rád kultury a motivuje mladé k aktivnímu občanství.

Zajímám se o veřejné dění, sport, politiku i kulturu. Není mi lhostejné mé okolí a stejně tak mi není lhostejný život nás všech, proto v komunitě s radostí přispívám drobnostmi ke zlepšení našich životů a aktivně se na dění kolem mne snažím participovat. O PDMMO jsem se dozvěděl během mého studia na SPŠ stavební Ostrava, kde jsem v roce 2021 maturoval v oboru geodézie a katastr nemovitostí. Na začátku r. 2019 jsem tedy využil možnost se zapojit do naší mládežnické organizace a začal se aktivně podílet na její činnosti. Stal jsem se součástí úžasného kolektivu kamarádů a kamarádek, který mě neustále posouvá dále a jsem rovněž součástí nádherných a smysluplných projektů. Díky těmto projektům jsem poznal mnoho skvělých lidí především z ČR, Slovenska a Polska, kteří jsou si navzájem inspirací, podporou a motivací v podobné činnosti. V červnu 2019 jsem prvně usiloval o pozici v předsednictvu, byl jsem zvolen 2. místopředsedou PDMMO a zintenzivnil jsem tak svou aktivitu. V této činnosti jsem se našel a PDMMO mi brzy přirostlo k srdci, i proto jsem kandidoval o rok později na pozici předsedy PDMMO, byl jsem zvolen a od té doby už jsem pozici dvakrát obhájil. Těší mě, že se stále mohu rozvíjet, získávat nové zkušenosti a naopak ty získané mohu předávat dále. Během členství v PDMMO jsem se naučil spoustu věcí, které rozhodně využiji ve svém životě. Je to způsob, jak se neformálně vzdělávat, setkat se s významnými lidmi, nebo např. navštívit významná místa, proto rozhodně doporučuji všem členství v PDMMO. Určitě nebude nikdo litovat. Další část mého volného času patří sportu, v současné době jsem fotbalový rozhodčí na listině MSK FS, ale rekreačně si užívám i jiné sporty.

Lucie Sečkařová

1. Místopředsedkyně
členka od roku 2022

Jmenuji se Lucie Sečkařová a jsem studentkou porubského Gymnázia Olgy Havlové. Volného času nemám mnoho, ale snažím se ho naplno využívat. Věnuji se zpěvu, hře na elektrické klávesy a malování. Ráda také sportuji, střílím ze vzduchové pistole a pravidelně cvičím. Do parlamentu jsem se přidala v lednu roku 2022 s vyhlídkou, že by mi mohl pomoci rozšířit si obzory, naučit se něco nového a načerpat zkušenosti. Hned po mém nástupu jsem se aktivně účastnila zasedání parlamentu a vyjela jsem i na různé mezinárodní projekty. Během krátké doby jsem tímto získala mnoho nezapomenutelných zážitků a nových vědomostí. V červnu jsem poté kandidovala na pozici místopředsedkyně, neboť se chci více podílet na fungování PDMMO.
 
 

Martin Sozska

2. Místopředseda
člen od roku 2022

Lenka Krahulcová

Tajemnice
členka od roku 2022

Ahoj, jmenuji se Lenka Krahulcová a v Parlamentu dětí a mládeže jsem oficiálním členem od září roku 2022. Je mi 17 let a jsem studentkou třetího ročníku Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě – Porubě. Zajímá mě dění v Ostravě, a především proto jsem se rozhodla do PDMMO vstoupit. Parlament je pro mě úžasnou příležitostí, jak se angažovat ve veřejných věcech Ostravy a zároveň posouvat sebe samotnou vpřed a získávat mnoho nových zkušeností. Pomáhá mi například v rozvíjení organizačních schopností, mluvení na veřejnosti, lepší spolupráci v kolektivu apod. V rámci PDMMO se můžu podílet na zajímavých projektech a akcích, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí, což mi umožňuje poznávat nová místa. Velkým důvodem, proč do PDMMO chodím jsou také úžasní lidé, které jsem tady mohla poznat a se kterými nás pojí nejen členství v parlamentu, ale hlavně přátelství. Většinu svého volného času trávím se svou rodinou a kamarády, ráda cvičím, chodím do přírody nebo poslouchám hudbu.

Členové

Lea Prusková


členka od roku 2015

….

Studuji Ekonomickou geografii a regionální rozvoj na Ostravské Univerzitě. Parlamentu vděčím za můj rozvoj v komunikačních, manažerských dovednostech a za možnost zapojení se do kolektivu aktivních a inspirativních studentů. Možnost vytvořit a realizovat své projekty, které rozvíjejí nejen naše město jako srdce našeho regionu, beru jako zásadní přínos k mému dospívání a seberealizaci. Velmi si také vážím podpory vedení střední školy (Obchodní akademie, Ostrava- Poruba) ve studentské samosprávě, ve které jsem byla 3 roky předsedkyní a která mě s činností PDMMO seznámila. Svými zkušenostmi a poznatky ze studií, stáží a konferencí v zahraničí se chci věnovat udržitelnému rozvoji v našem regionu a propojit zájmy všech generací Moravskoslezského kraje  v oblasti strategického plánování, smart cities nebo vzdělávání. Graduovala jsem Montaně, odmaturovala v Ostravě, vycestovala na dva semestry studia do Arizony, Rigy a pokračovala na letní stáž do Bruselu. Na závěr roku 2022 se již podruhé za PDMMO zúčastním Konference mládežnických parlamentů ve Švýcarsku, kde nehodlám své cesty ukončit. 
 
Pokud přijde čas na odpočinek, tak mezi mé záliby patří: Americký football, Rugby, cyklistika, víkendy na lyžích, činnost v turistickém oddíle mládeže spojená s pořádáním letních táborů, zahraniční kultury a v neposlední řadě se neformálně vzdělávat.

Kevin Wrobel


člen od roku 2021

….

Maru Vehovská


členka od roku 2021

….

Aneta Jandíková


členka od roku 2022

….

Lea Stehelová


členka od roku 2022

….

Jan Ujazdovský


člen od roku 2022

….

Kristýna Anna Kubanková


členka od roku 2022

….

Veronika Müllerová


členka od roku 2022

….

Klára
Nantlová


členka od roku 2022

Jmenuji se Klára Nantlová, je mi 16 let a jsem studentkou Gymnázia Cihelní ve Frýdku-Místku. Když se zrovna nevěnuji učení, tak si ráda čtu, chodím na procházky, sportuji, peču nebo si udělám pohodlí a sleduji pohádky nebo kriminální dokumenty. Mezi mé oblíbené činnosti patří i cestování a poznávání nových věcí a míst. O parlamentu jsem se dozvěděla minulý rok na projektu Škola demokracie 3 v Trenčíně a rozhodla se ho navštívit. Viděla jsem v jeho činnosti smysl, chtěla jsem si rozšířit obzory a načerpat nové zkušenosti. Připojila jsem se tedy ke skvělé a přátelské skupině lidí a stala se členkou.

Jméno
Příjmení


člen/ka od roku 2022

Staň se členem PDMMO.

Parlamentáři se scházejí minimálně čtyřikrát v měsíci a pod vedením předsednictva PDMMO vytvářejí kulturní, sportovní, ekologické i mediální projekty s podporou politické garnitury ve městě. Cílem Parlamentu není jen nabídnout ostravské mládeži své akce, ale vytvářet ze svých členů osobnosti. Učení organizace, vedení, řečnění či spolupráce- to jsou hlavní cíle našich mladých členů.

Napiš nám, těšíme se na novou spolupráci!