Co je to PDMMO?

Jsme mládežnická nezávislá a apolitická organizace vzniklá 27. dubna 2007. Parlament dětí a mládeže je tvořen mladými lidmi, kteří žijí, nebo studují v Ostravě. Snažíme se hájit zájmy mládeže v Ostravě a okolí a také pro naše vrstevníky tvořit nejrůznější obohacující akce a další projekty.

Co PDMMO dělá?

Hlavními cíli jsou především zjišťování a hájení zájmů mladých lidí z Ostravy, spolu s vytvářením lepších podmínek pro jejich studium a život v našem městě. Toho se snaží dosahovat spoluprací s městem Ostrava, školami, neziskovými organizacemi a pořádáním rozličných akcí pro mladé lidi, jako jsou debaty se zajímavými hosty, semináře, různé vzdělávací i jiné projekty (v oblastech sportu, kultury, životního prostředí, volného času…) Důležité je především úsilí o co největší zapojení mládeže do veřejného dění, zaujímání stanovisek k různým společenským otázkám a zastupování jejich názorů v ruku v ruce s reálnými opatřeními vedoucími ke zlepšení v dané problematice.

Desatero činnosti a cílů PDMMO:

  1. Hájení a prezentace názorů a zájmů mladých lidí
  2. Zlepšování podmínek ve vzdělávání
  3. Rozšiřování osvěty o různých společenských otázkách apod. 
  4. Zlepšování komunitního prostředí
  5. Reprezentace města Ostravy a jeho mládeže
  6. Podpora větší angažovanosti a participace mládeže v občanském životě
  7. Navazování a posilování spolupráce s ostatními mládežnickými organizacemi, školami, místními samosprávami, neziskovými organizacemi, médii a zájmovými spolky
  8. Participace na vyšší stupních organizací mládeže (kraj, republika)
  9. Podpora přeshraniční spolupráce mládeže
  10. Podpora mobility mládeže