DAMBO

Prostřednictvím realizace projektu chceme zjistit potřeby mladých lidí. Cílem je najít nové mladé aktivní lidi a přiblížit jim jejich možnosti v rámci aktivního občanství. Cíl je také uspořádání debaty mladých lidí s městskou samosprávou v rámci závěrečného třídenního setkání. Záměrem je vyjednat pro tyto potřeby kompromisní řešení


SKAM

Mládežnické organizace častokrát identifikují problém malého propojení mezi jednotlivými organizacemi, vázne komunikace a tím pádem i sdílení příkladů dobré praxe. V projektu SKAM bychom především na tuto potřebu chtěli reagovat a prostřednictvím dvou týdenních setkání zástupců mládežnických organizací z České a Slovenské republiky se snažili dosáhnout těchto cílů: rozvíjet mládežnické organizace, zvýšení participace, propojení organizací a navázání kontaktů, předání vzájemných zkušeností (sdílení příkladů dobré praxe), osobní růst účastníků (vzdělávaní skrze workshopy, rozvoj kompetencí).


BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!

PDMMO chystá projekty, které posílí propojení mládeže a města, budou podporovat aktivní občanství a osobní rozvoj. Budeme cílit na rozvoj žákovských parlamentů na školách a propojení mladých lidí.


Dobrovolnictví v kultuře

Jaro 2022, Ostrava, ve spolupráci s odborem kultury magistrátu města Ostravy PDMMO plánuje organizovat týdenní projekt, který bude sloužit pro podporu dobrovolnictví v kultuře.