Velkou částí naší aktivity je realizace nejrůznějších projektů a akcí zejména pro naše vrstevníky – středoškoláky. Mnoho jsme jich už uspořádali a další zajímavé zase plánujeme. Všechny je najdeš přehledně na těchto odkazech:


Můžeme se pochlubit celou řadou dosud realizovaných akcí, například každé dva roky krajskou konferenci, debatu s ostravskými osobnostmi či pravidelné předvolební debaty.


V současnosti se jako aplikační garanti či stakeholdeři účastníme se například vědeckého komunitně-plánovacího projektu Navrhni Hlavní. Dále jsme zapojeni do Europe Goes Local 2020.


V našem zásobníku nápadů se vyskytuje mnoho položek. Snažíme se pořádat alespoň jednu akci za dva měsíce, žel bohu jsou naše možnosti během celosvětové pandemie značně omezené.