Discover EU

15.9. 2022, Praha, PDMMO se účastnil konference pro stakeholdery s názvem DiscoverEU. Této konference pořádané Domem zahraniční spolupráce se zúčastnili zástupci MŠMT, regionálních Eurocenter, samospráv, pracovníků s mládeží a mládeže. Těmto účastníkům byly představeny novinky Erasmu+. Ostrava neměla na konferenci zastoupení náhodou, část konference byla věnována taky projekt Europe Goes Local, který bude začínat své 3. kolo. Předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy @davidkaszper prezentoval práci celého ostravského týmu jako příklad dobré praxe. V rámci projektu EGL, do kterého je Ostrava od ledna 2020 zapojena se toho totiž mnoho udělalo. Zpracovala se Analýza potřeb mladých lidí ve městě Ostrava, vznikl projekt Bo nám to není jedno!!!, skrze který rozvíjíme a podporujeme ŽP, uspořádala se Konference SŠ, odeslaly se dvě žádosti o E+ grant. V přípravách je pak realizace mezinárodní výměny mládeže, víkendová setkaní pro zástupce žákovských parlamentů, školení koordinátorů žákovských parlamentů, nebo např. dotace na projekty žákovských parlamentů. To, že právě Ostrava dostala hodinový prostor prezentovat svou práci v rámci projektu je obrovským oceněním a zároveň potvrzením, že ostravský EGL tým dělá svou práci dobře. Má to smysl a jsme rádi, že právě Ostrava je příkladem dobré praxe.