Bo nám to není jedno !!! – setkání žákovských parlamentů

Ve dnech 4. a 5. 11. 2022 jsme v rámci našeho projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! uspořádali setkání žákovských parlamentů v SVČ Korunka.

V pátek jsme seznámili zástupce s projektovou žádostí a podrobně si vysvětlili její části. Dále jsme se věnovali projektovému týmu, jak by měl vypadat a jaké funkce by si členové měli mezi sebou rozdělit, aby tým fungoval. Večer jsme strávili teambuildingovými aktivitami.

V sobotu jsme probírali propagaci projektu, jakým stylem propagovat, jak nejlépe zaujmout a mít co největší dosah. Poslední workshop byl o rozpočtu aktivit, účastníkům jsme vysvětlili, co je to položkový rozpočet a co jsou uznatelné a neuznatelné náklady. Po celou dobu byla možnost individuálních konzultací.