2022

Spolupráce s MS Pakt

11.10. 2022, Ostrava, Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy záleží na budoucnosti mladých lidí, proto reagoval na nabídku spolupráce s MS Paktem a neváhal spolupráci navázat. PDMMO bude pomáhat s oslovováním a doporučováním partnerských firem, které pak budou navštěvovat žáci v rámci exkurzí. Tyto exkurze pak mohou pomoci žákům při volbě budoucího povolání.

Setkání Europe Goes Local

6. – 7.10. 2022, Trenčianské teplice, Tým Ostravy, jehož součástí je PDMMO, SVČ Korunka a zástupce samosprávy nemohl na setkání chybět! Během prvního dne jsme měli prostor prezentovat naší cestu projektem a zároveň vyslechnout příběhy z jiných měst. Den druhý byl pak věnován především našemu rozvoji, absolvovali jsme několik workshopů a dozvědeli se spoustu informací. Setkání bylo příjemnou, motivující a především inspirativní tečkou za náročným druhým kolem, které jsme však zvládli. A budeme pokračovat dále. Dali jsme se na cestu, která nemá konec, ale přesto se na trase posouváme dopředu!

Bo nám to není jedno !!! – 5. Základní škola ve Frýdku-Místku

23. – 24.9. 2022, Frýdek-Místek, PDMMO již potřetí byl pozván na setkání s jejich žákovským parlamentem. Během školení jsme pomohli účastníkům upevnit znalosti v oblasti žákovských parlamentů, zlepšili jsme vztahy ve skupině pomocí teambuildingových aktivit. Náplní byla také burza nápadů, s návrhy, které účastníci předložili, budou nadále pracovat. I přes málo času jsme stihli probrat a upravit stanovy parlamentu, aby vyhovovaly a napomáhaly především členům, ale i koordinátorům.

Discover EU

15.9. 2022, Praha, PDMMO se účastnil konference pro stakeholdery s názvem DiscoverEU. Této konference pořádané Domem zahraniční spolupráce se zúčastnili zástupci MŠMT, regionálních Eurocenter, samospráv, pracovníků s mládeží a mládeže. Těmto účastníkům byly představeny novinky Erasmu+. Ostrava neměla na konferenci zastoupení náhodou, část konference byla věnována taky projekt Europe Goes Local, který bude začínat své 3. kolo. Předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy @davidkaszper prezentoval práci celého ostravského týmu jako příklad dobré praxe. V rámci projektu EGL, do kterého je Ostrava od ledna 2020 zapojena se toho totiž mnoho udělalo. Zpracovala se Analýza potřeb mladých lidí ve městě Ostrava, vznikl projekt Bo nám to není jedno!!!, skrze který rozvíjíme a podporujeme ŽP, uspořádala se Konference SŠ, odeslaly se dvě žádosti o E+ grant. V přípravách je pak realizace mezinárodní výměny mládeže, víkendová setkaní pro zástupce žákovských parlamentů, školení koordinátorů žákovských parlamentů, nebo např. dotace na projekty žákovských parlamentů. To, že právě Ostrava dostala hodinový prostor prezentovat svou práci v rámci projektu je obrovským oceněním a zároveň potvrzením, že ostravský EGL tým dělá svou práci dobře. Má to smysl a jsme rádi, že právě Ostrava je příkladem dobré praxe.

Debata kandidátů na primátora města Ostravy

9.9. 2022, Ostrava, PDMMO ve spolupráci se SVČ Korunka pořádal Debatu kandidátů na primátora města Ostravy. Zúčastnilo se sedm lídrů politických stran, které jsme vám představili v minulých dnech. Náplní akce byla nejen moderovaná debata a dotazy studentů, ale i simulované volby.

Výsledky voleb byly následující:

1. Andea Hoffmanová – 28,8%

2. Tomáš Macura – 24,8%

3. Lukáš Semerák – 19,2%

4. Jiří Jureček – 12%

5. Petr Kajnar – 4,8%

6. Jan Dohnal – 4%

7. Martin Juroška – 3,2%

8. Ostatní – 3,2%

LARP Demohráč

31.7. – 3.8. 2022, Trenčianské Teplice, PDMMO se účastnil projektu Democamp v Trenčianských Teplicích. Na tomto školení se dozvěděli informace o LARPu Demohráč a jeho doplňujících aktivitách. LARP Demohráč podporuje demokratické myšlení a uvědomění důležitých hodnot skrze prožitek ve hře. Na tento LARP se mohou v budoucnu těšit i ostravské školy. Dalšími tématy školení byla např. reflexe či facilitace.

Piknik s PDMMO

1.7. 2022, Ostrava, PDMMO zorganizoval v rámci nitroorganizační participace piknik jak pro členy PDMMO, tak pro veřejnost. Piknik se konal na nábřeží řeky Ostravice v Komenského sadech. Všichni zúčastnění si užili spoustu zábavy, pohody a klidu.

Piknik s PDMMO

26.6. 2022, Ostrava, PDMMO zorganizoval v rámci nitroorganizační participace piknik jak pro členy PDMMO, tak pro veřejnost. Piknik se konal na nábřeží řeky Ostravice v Komenského sadech. Všichni zúčastnění si užili spoustu zábavy, pohody a klidu.

Bo nám to není jedno !!! – Moravská Ostrava a Přívoz

20.6. 2022, Moravská Ostrava a Přívoz, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! setkání zástupců žákovských rad základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Žáci zjistili, jak dále rozvíjet svůj žákovský parlament, popřípadě jak s ním začít. Vyměnili si navzájem zkušenosti, debatovali o svých možnostech a plánech, navázali nová přátelství a hlavně si užili spoustu zábavy.

Svou návštěvou nás poctil i starosta městského obvodu Petr Veselka, paní místostarostka Mgr. Alena Pataky a pan místostarosta Ing. Rostislav Řeha.

Bo nám to není jedno !!! – Ostrava – Jih

15.6. 2022, Ostrava – Jih, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! setkání zástupců žákovských rad základních škol z městského obvodu Ostrava – Jih. V průběhu dopoledního programu setkání zástupci zúčastněných základních škol si vyměňovali zkušenosti a zdokonalovali si své kompetence v oblasti tématiky žákovských parlamentů a participace.

Bo nám to není jedno !!! – Slezská Ostrava

14.6. 2022, Slezská Ostrava, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! setkání zástupců žákovských rad základních škol z městského obvodu Slezská Ostrava. V průběhu dopoledního programu setkání zástupci zúčastněných základních škol si vyměňovali zkušenosti a zdokonalovali si své kompetence v oblasti tématiky žákovských parlamentů a participace.

Bo nám to není jedno !!! – 1. středoškolská konference

9.6. 2022, Ostrava, v zasedací místnosti ostravské Nové radnice proběhla první středoškolská konference, o kterou se zasloužil PDMMO. Celkem 16 škol vyslalo své delegáty, kteří se v průběhu dne věnovali tématům, která mladé lidi trápí. Program byl pestrý a začal diskuzí s náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou.

Dále jsme pokračovali představením jednotlivých SŠ a jejich činnosti v rámci školních parlamentů/rad/senátů.

Hlavním bodem byla diskuze navazující na dotazníkového šetření 📝 pod projektem EGL v rámci něhož byly zjištěny různé potřeby mladých v Ostravě. Na ně reagovali naši delegáti, a několik témat důkladně rozebrali a navrhli i mnohá řešení. 💡

V programu nechybělo ani představení projektu Tvoříme prostor!!! s paní Veroniku Laryšovou.

Hřebem celé konference bylo podepsání ustanovení, které obsahovalo všechny postřehy vzešlé z diskuze potřeb, jež si naši aktivní mladí odhlasovali.

Pohádková Ostrava

3.6. 2022, Ostrava – Centrum, na Masarykově náměstí přoběhla akce Pohádková Ostrava, kde s organizací pomáhali i naši členové. Tuto historicky zaměřenou soutěžní akci pro třídní kolektivy si pro ostravské ZŠ připravilo SVČ Korunka a nádherně tak propojili zábavu se vzděláváním!

Bo nám to není jedno !!! – 5. Základní škola ve Frýdku-Místku

5.5. – 6.5. 2022, Višňovka (Beskydy), Předseda David Kaszper s účastníky vyjel na chatu Višňovku do Beskyd, kde dvoudenní školení proběhlo. Tentokrát se zaměřili na teambuilding a brainstorming akcí, které by žákovský parlament mohl v budoucnu přichystat.

Výlet do Belgie

17.6. – 20.5. 2022, Belgie, Členové PDMMO navštívili Belgii pod záštitou europoslankyně Radky Maxové. V rámci této návštěvy jsme měli možnost podívat se do významných belgických měst a Evropského parlamentu. Členové se dozvěděli zajímavé informace o fungování Evropské unie a legislativním procesu. Dokonce se podívali i na probíhající plenární zasedání.

Bo nám to není jedno !!! – ZŠ Horymírova

20.4. 2022, Ostrava – Zábřeh, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! dopolední setkání žákovského parlamentu na ZŠ Horymírova se zaměřením na rozvoj žákovských parlamentů na školách.

Bo nám to není jedno !!! – ZŠ Volgogradská

8.4. 2022, Ostrava – Zábřeh, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! dopolední setkání žákovského parlamentu na ZŠ Volgogradská se zaměřením na rozvoj žákovských parlamentů na školách.

Setkání Europe Goes Local

1.4. – 3.4. 2022, Brno, PDMMO se zúčastnil setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Statutární město Ostrava se do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local zapojilo již v roce 2020.

Závěrečná konference k projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming

17.3. – 18.3. 2022, Polsko – Varšava, Projekt slouží k propojení mládežnických organizací i Vy můžete svůj parlament, organizaci registrovat na webu https://youthcouncils.eu/ Na webu se rovněž můžete vzdělávat, je tam pro Vás i Vaše organizace připraven e-learning, čerpat můžete rovněž z metodiky, která je dalším z výstupu projektu.

Bo nám to není jedno!!! – ZŠ Aleše Hrdličky

11.3. 2022, Ostrava – Poruba, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! dopolední setkání žákovského parlamentu na ZŠ Aleše Hrdličky se zaměřením na rozvoj žákovských parlamentů na školách.

Bo nám to není jedno!!! – ZŠ Šalounova

10.3. 2022, Ostrava – Vítkovice, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! dopolední setkání žákovského parlamentu na ZŠ Šalounova se zaměřením na rozvoj žákovských parlamentů na školách.

Bo nám to není jedno!!! – Ostrava Poruba

11.2. 2022, Ostrava – Poruba, PDMMO zorganizoval v rámci projektu Bo nám to není jedno!!! setkání zástupců žákovských rad základních škol z městského obvodu Ostrava – Poruba. V průběhu dopoledního programu setkání zástupci zúčastněných základních škol si vyměňovali zkušenosti a zdokonalovali si své kompetence v oblasti tématiky žákovských parlamentů a participace.

Inkubátor nápadů – setkání

28.1. – 30.1. 2022, Bratislava, PDMMO se v rámci projektu Erasmus+, který zastřešovala slovenská organizace Juventa, zúčastnil prezenčního setkání Inkubátoru nápadů. Projekt byl zaměřen na tvorbu projektů programu Erasmus+. Členové PDMMO zde zvyšovali svou úroveň dovednosti projektového managementu a pracovali na svých žádostech, které v rámci žádostí o grant Erasmus+ později podali.

Konference Vize Erasmus+

28.1. 2022, Bratislava, PDMMO se zúčastnil slovenské konference vizí Erasmu+. Na programu konference bylo především představení nových programových priorit Erasmu+. Předseda David Kaszper byl aktivně zapojen do diskuze na téma inkluze a participace.

Mezinárodní školení s tématem lidská práva

23.1. – 28.1. 2022, Polský Cieszyn, PDMMO se zúčastnil školení pro pracovníky s mládeží se zaměřeným na neformální vzdělávání v oblasti lidských práv.


2021


Vánoční setkání členů PDMMO

16. 12. 2021, Ostrava – Mariánské hory, PDMMO uskutečnil vánoční setkání pro jak pro členy, tak o nové zájemce. Na programu bylo uvítání, představení ředitelky SVČ Korunky Jany Secové. Následovalo představení ostatních speciálních hostů. Předseda David Kaszper si po té pro všechny přítomné připravil překvapení ve formě prezentace s rekapitulací zážitků z kalendářního roku 2021 a s přiloženým videem pozdravů všech, s kterými PDMMO v posledním roce pracoval a navázal přátelské vztahy s doplňujícími pozdravy bývalých předsedů PDMMO.

Víkendové setkání

10. 12. – 12. 12. 2021, Řeka, PDMMO se zúčastnil a pomáhal uspořádat víkendové setkání PDM MSK v obci Řeka. Toto víkendové setkání bylo zaměřeno na osobní rozvoj členů PDM MSK a vzájemnou týmovou spolupráci.

Mezigenerační diskuze v Domově Magnolie

3. 12. 2021, Domov Magnolie, Zástupci ostravské mládeže se společně rozhodli udělat radost v této nelehké době klientům tohoto domova a s výhledem blížících se Vánoc si pro klienty připravili aktivitu zdobení perníčků. Členové parlamentu ve svém volném čase sami napekli perníčky, které s klienty domova nazdobili. Při zdobení probíhaly krásné diskuze, kde členové parlamentu zjistili, jak klienti Domova Magnolie žijí, naopak naši mládežníci sdíleli s klienty život svůj.

Inkubátor nápadů

27. 11. 2021, online, členové PDMMO se zúčastnili 1. setkání Inkubátorů nápadu, ve kterém PDMMO rozvíjí své projekty a učí se projektovému managmentu.

Analýza potřeb mladých – EGL – online diskuze

22. 11. 2021 proběhlo představení výzkumné zprávy o potřebách mladých lidí v Ostravě. Vytvoření zprávy předcházelo dotazníkové šetření a několik online diskuzí. Celý výzkum byl iniciován projektem Europe Goes Local ve kterém jsme společně s městem Ostrava a SVČ Korunka zapojeni.

PDMMO byl aplikačním garantem pro tvorbu metodiky participace obyvatelstva v komunitním plánování v městském prostoru.
www.navrhnihlavni.cz/

Škola demokracie 3

Erasmus+ 27.9. – 3.10. 2021, Trenčín, projekt byl zasazený do participace mladých lidí na lokální a mezinárodní úrovni a fungování žákovských školních rad napříč Slovenskem a Českem.

SPACE 2

Erasmus+ 27.8. – 3.9. 2021, Trenčín, projekt zasazený do participace mladých lidí na lokální a mezinárodní úrovni a fungování mládežnických parlamentů napříč Slovenskem, Českem a Polskem.

Školení leadrů mládežnických organizací

Erasmus+ 2.7. – 4.7. 2021, Cieszyn, mezinárodní setkání zástupců mládežnických rad a jejich následné školení.

Na kafe s Davidem Witoszem

2. 4. 2021, MOaP, ve formě podcastu na našem Youtube kanále a na podcastových platformách

Na kafe se Stanislavem Folwarcznym

2. 3. 2021, online diskuze s náměstkem hejtmana MSK na téma školství, mládež a sport.

Online diskuze s ministrem kultury

3. 2. 2021, diskuze s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem prostřednictvím Webexu na téma kultura, život ministra a současná situace.


2020


Na kafe s Ondřejem Vysloužilem

14. 10. 2020, MAPPA, ve formě podcastu od 15. 1. 2021 na našem Youtube kanále a na podcastových platformách

Simulace krajského zastupitelstva

29. 9. 2020, hotel Nikolas, (pořádáno ve spolupráci s Mladými demokraty)

Debata kandidátů na hejtmana

18. 9. 2020, SVČ Korunka (zrušeno kvůli vládním opatřením)

Soutěž o nejlepší fotografii s rouškou

Studentská soutěž o nejlepší fotografii, kterou vyhrál velmi nadaný dvanáctiletý žák Dan.

Pomoc seniorům a ohroženým skupinám obyvatelstva

březen-duben, Městský obvod Martinov

Na kafe s Tomášem Macurou

19. 2. 2020, SVČ Korunka, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Have your say in what the Parliament should do for youth

16.-17. 3. 2020, Brusel (přesunuto kvůli COVID-19)


2019


Na kafe s Evženem Tošenovským

4. 11. 2019, Cooltour Ostrava, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Výjezdní zasedání do Švýcarska na Jugendparlamentkonferenz

25. – 28. 2019, St. Gallen

Město pro mladé – kulatý stůl na téma Školství a sport

22. 10. 2019, Nová radnice, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Na kafe s Albertem Čubou

7. 10. 2019, Cooltour Ostrava, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Středoškolský turnaj v Paintballu

30. 9. 2019, U Cementárny, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Předvolební debata kandidátů na europoslance

25. 4. 2019, SVČ Korunka

Co je ta EU vlastně zač?

15. 3. 2019, SVČ Korunka, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Have your say in what the Parliament should do for youth

7.-9. 3. 2019, Brusel


2018


Strukturovaný dialog s mládeží – EU Youth Goals

10. 12. 2018, PSP ČR Praha

Krajská konference: Úspěšně do života

30. 11. 2018, SVČ Korunka,

Výjezdní zasedání do Švýcarska na Jugendparlamentkonferenz

26. – 29. 10. 2018, Neuchatel

Debata se senátorem Láskou o zapojení mladých do veřejného života

26. 10. 2018, Centrum PANT

Předvolební debata kandidátů na primátora Ostravy

25. 9. 2018, SVČ Korunka, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

Síla komunální politiky, II část

28. 6. 2018, Centrum PANT, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji

11. 5. 2018, Praha

Osudové Osmičky

19. 4. 2018, Centrum PANT

Turnaj středních škol v Archery Game

30. 1. 2018, ZC Horník, pořádáno za finanční podpory grantového projektu Mládež kraji


2017


Zasedání studentských samospráv

18. 12. 2017, Nová radnice

Doprava v Ostravě

16. 10. 2017, SVČ Korunka

Zasedání studentských samospráv

19. 6. 2017, Nová radnice

Svět 2017

18. 4. 2017, SVČ Korunka

Zasedání studentských samospráv

13. 3. 2017, Nová radnice


2016


Kulatý stůl No.2

31. 10. 2016, Nová radnice

Zasedání studentských samospráv

3. 10. 2016, Nová radnice

Kulatý stůl No.1

26. 9. 2016, SVČ Korunka

PDMMO – primární zasedání

31. 5. 2016, Nová radnice

Seminář – Jak ovládat peníze?

2. 5. 2016, SVČ Korunka

Napříč EU – Společná zahraniční a bezpečnostní politika

16. 3. 2016, SVČ Korunka

Primární zasedání PDMMO

15. 2. 2016, Nová radnice

Kam na gympl?

22. 1. 2016, SVČ Korunka


a mnoho dalších…